ഉപഗ്രഹം

..Kerala Flag(INDIA).png Malajalių kalbaKeisti

TarimasKeisti

  • Lotynišku raštu:
    • upagraham

DaiktavardisKeisti

ഉപഗ്രഹം

  1. mėnulis (lt) (vyr. g.) (Palydovai) (bet koks planetos palydovas)
  2. mėnuo (lt) (vyr. g.) (Palydovai) (bet koks planetos palydovas)
  3. palydovas (lt) (vyr. g.) (Palydovai)
  4. satelitas (lt) (vyr. g.) (Palydovai)