വിവരം

..Kerala Flag(INDIA).png Malajalių kalbaKeisti

TarimasKeisti

(vivaram)

DaiktavardisKeisti

വിവരം

  1. informacija (lt) (žinios, paaiškinimai)
  2. žinios (lt) (mokėjimo, išsilavinimo turinys, informacija)