កម្ពុជា

Flag of Cambodia.svg Khmerų kalbaKeisti

TarimasKeisti

Orthographic កម្ពុជា
km̥bujā
Phonemic ក័ម-ពុ-ជា
k˘m-bu-jā
WT romanisation kampuciə
(standard) TFA(key) /kam.pu.ciə/

DaiktavardisKeisti

កម្ពុជា

  1. Kambodža (lt) (Šalys Azijoje)