អាទិត្យ

Flag of Cambodia.svg Khmerų kalbaKeisti

TarimasKeisti

Orthographic អាទិត្យ
ʾādit̥y
Phonemic អា-ទិត
ʾā-dit
WT romanisation ʾaatɨt
(standard) TFA(key) /ʔaː.ˈtɨt/

DaiktavardisKeisti

អាទិត្យ

  1. savaitė (lt) (mot. g.) (Laiko vienetai)