Vikižodynas:Botų politika

en: Requests for the bot flag should be made on this page. When this wiki does not have a active bureaucrat (see), granting of access has to be performed by a steward if there are no objections on this page. The standard bot policy is used on this wiki, with automatic approval of certain types of bots allowed.

lt: Prašymai boto statusui turi būti pateikti puslapyje. Kai Vikižodynas neturi aktyvaus biurokrato (žr.), šios teisės suteikimas gali būti atliktas ukvedžio jei nėra prieštaravimų šiame puslapyje. Standartinė botų politika yra naudojama šiame Vikižodyne, kuri leidžia automatiškai patvirtinti tam tikro tipo botus.