Priešdėlis

taisyti

ap-

 1. vartojamas žymint veiksmo baigtumą
 2. veiksmažodžių vediniai su juo žymi:
  1. veiksmą, vykstantį aplinkratu:
  2. veiksmą, vykstantį pro ko nors šalį:
  3. apsupimą, apdengimą iš visų pusių:
  4. veiksmą, apimantį daugelį objektų:
  5. viršijimą, pralenkimą, nugalėjimą:
  6. veiksmą, sukeliantį blogus padarinius:
  7. veiksmo paskirtį:
  8. veiksmo mažybę:
  9. vien veiksmo galą:
  10. individualios reikšmės veiksmą:
 3. daiktavardžiai su juo žymi:
  1. iš veiksmo kilusį konkretų daiktą:
  2. su veiksmu susijusią abstrakčią sąvoką:
  3. vietą ar daiktą aplink ką nors:
 4. būdvardžiai su juo žymi turėjimą iš veiksmo einančių ypatybių:
 5. įvairių reikšmių prieveiksmiai ir prielinksniai:


Sinonimai

taisyti

Vertimai

taisyti