Anglų kalba taisyti

Žodžių junginys taisyti

bank capital (Kredito ir finansų įstaigos) - Kapitalas, apskaičiuotas Kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų II skyriuje nustatyta tvarka.

Žodžių junginį sudaro žodžiai:


Vertimai taisyti

Šaltiniai taisyti

  • Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442 )