capital requirement

 Anglų kalba taisyti

Žodžių junginys taisyti

capital requirement (Kredito ir finansų įstaigos) - Minimalus banko kapitalas, kurio reikia, kad būtų galima padengti kredito, rinkos ir operacinę riziką.

Žodžių junginį sudaro žodžiai:


Vertimai taisyti

Šaltiniai taisyti

  • Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442 )