Sūduvos herbas.jpg Jotvingių kalbaKeisti

TarimasKeisti

TFA: [cìt]

ĮvardisKeisti

cit (vyr. g.) (mot. g.)

EtimologijaKeisti

Yra du numanomi šio žodžio kilmės paaiškinimai: 1) baltiškasis žodis „kitas“ yra subūdvardėjęs dalyvis, sudarytas iš veiksmažodžio šaknies kit- ir priesagos -ta-*kit-tas > kitas; šią versiją galimai patvirtina lietuviški veikmažodiai kisti, keisti, kaityti; 2) baltiškasis žodis „kitas“ yra kompozitas, sudarytas iš dviejų įvardinių kamienų: iš *ki- < indoeuropiečių prokalbės *kᵘ̯i- ir nedistancinio įvardžio *tas; šiuo atžvilgiu baltiškasis „kitas“ sutaptų su slavų kalbų čь-to, sudaryto iš čь- (iš indoeuropiečių prokalbės *kᵘ̯i-) ir įvardžio to. Jotvingių kalbos atveju, tikėtina, kad pirminė priebalsė k virto c. Giminiškas lietuvių k. kitas, latvių k. cits, prūsų k. kittan („kitą“).

KategorijosKeisti


Įvardžio „cit“ linksniavimas
Linksnis Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė Bevardė giminė
Vienaskaita Daugiskaita Vienaskaita Daugiskaita Vienaskaita Daugiskaita
V. cit citi cit citas cito city
K. citas citun̄ citas citun̄ citos citun̄
N. citu citams citai citams citu citoms
G. citan̄ citan̄s citan̄ citan̄s citon̄ citon̄s
Įn. citu citais cita citams citu citims
Vt. Vi. cicei citesu citoj citosu cicei citesu
Kr. citan citasna citan citasna cituon cituosna
Gr. citepi citespi citopi citospi citepi citespi
Ar. citap citump citap citump cituop citump
Š. citas! citi! cita! citas! citon̄! city!
Prieveiksmis
cei

Įvardžio „cit“ įvardžiuotinės formos ir laipsniavimas
Giminė Įvardžiuotinės formos
(V. Vienaskaita)
Aukštesnysis laipsnis
(V. Vienaskaita)
Aukščiausiasis laipsnis
(V. Vienaskaita)
Visų aukščiausiasis laipsnis
(V. Vienaskaita)
Vyr. g. cites
escit
Mot. g. cicei
eicit
Bev. g. citotat
tatcito