daugiskaitinis daiktavardis

 Lietuvių kalba Keisti

Žodžių junginys Keisti

Žodžių junginį sudaro žodžiai:


Antonimai Keisti

Vertimai Keisti