excess spread trapping point

 Anglų kalba Keisti

Žodžių junginys Keisti

excess spread trapping point (Kredito ir finansų įstaigos) - Pagal pakeitimo vertybiniais popieriais sandorio sąlygas nustatytas kainų skirtumo perviršio dydis, nuo kurio kainų skirtumo perviršis turi būti kaupiamas.

Žodžių junginį sudaro žodžiai:


Vertimai Keisti

Šaltiniai Keisti

  1. Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442 )