1. pėdos apačia: Vaikščiodamas ~us pamušiau. ~o nuospauda, padūrimas.
2. bato apačia: ~ai prakiuro – reikia puspadžių. ~ai atkrito, sudilo. Odiniai, kaučiukiniai, mediniai ~ai. 3. krosnies apačia: Krosnies p. ištrupėjęs.
4. ryt. klojimo molinis grendymas, laitas: P. duobėtas, sutrūkinėjęs. ~ą plūkia. Ant ~o kulia.
… Į ~ą duoti (smarkai šokti). Į ~us duoti (smarkiai bėgti). ~us dildyti (dažnai lankytis). ~ai dulka (greitai bėga). ~us padžiauti (niek. mirti). ~us pasvilinti (pašaudyti į bėgančius). ~ai svyla (čia pat pavojus). Po ~u (engiamam, spaudžiamam) būti. Po ~u laikyti (turėti) (įsakinėti, neduoti valios)