pagrindinė sandorio šalis

 Lietuvių kalba taisyti

Žodžių junginys taisyti

pagrindinė sandorio šalis (Kredito ir finansų įstaigos) - tai subjektas, kuris teisinėmis priemonėmis tampa sandorio šalių tarpininku vienoje ar daugiau finansinių rinkų, tapdamas pirkėju iš visų pardavėjų ir pardavėju visiems pirkėjams.[1]

Žodžių junginį sudaro žodžiai:


Vertimai taisyti

Šaltiniai taisyti

  1. Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442 )
  2. Europos centrinis bankas (ECB) 2006: 2006 metų ataskaita.