Skaitvardis

taisyti
Kelintinis skaitvardis; pagrindinė forma: vyr. g. penktas, mot. g. penkta
Neįvardžiuotinės formos
  vyriškoji giminė moteriškoji giminė bevardė giminė
  vienaskaita daugiskaita vienaskaita daugiskaita vienaskaita daugiskaita
vard. penktas penkti penkta penktos penkta -
kilm. penkto penktų penktos penktų - -
naud. penktam penktiems penktai penktoms - -
gal. penktą penktus penktą penktas - -
įnag. penktu penktais penkta penktomis - -
viet. penktame penktuose penktoje penktose - -
šauksm. - - - - - -
Įvardžiuotinės formos
  vyriškoji giminė moteriškoji giminė bevardė giminė
  vienaskaita daugiskaita vienaskaita daugiskaita vienaskaita daugiskaita
vard. penktasis penktieji penktoji penktosios - -
kilm. penktojo penktųjų penktosios penktųjų - -
naud. penktajam penktiesiems penktajai penktosioms - -
gal. penktąjį penktuosius penktąją penktąsias - -
įnag. penktuoju penktaisiais penktąja penktosiomis - -
viet. penktajame penktuosiuose penktojoje penktosiose - -
šauksm. - - - - - -
Aukštesnysis laipsnis
Neįvardžiuotinės formos
  vyriškoji giminė moteriškoji giminė bevardė giminė
  vienaskaita daugiskaita vienaskaita daugiskaita vienaskaita daugiskaita
vard. penktesnis penktesni penktesnė penktesnės - -
kilm. penktesnio penktesnių penktesnės penktesnių - -
naud. penktesniam penktesniems penktesnei penktesnėms - -
gal. penktesnį penktesnius penktesnę penktesnes - -
įnag. penktesniu penktesniais penktesne penktesnėmis - -
viet. penktesniame penktesniuose penktesnėje penktesnėse - -
Įvardžiuotinės formos
  vyriškoji giminė moteriškoji giminė bevardė giminė
  vienaskaita daugiskaita vienaskaita daugiskaita vienaskaita daugiskaita
vard. penktesnysis penktesnieji penktesnioji penktesniosios - -
kilm. penktesniojo penktesniųjų penktesniosios penktesniųjų - -
naud. penktesniajam penktesniesiems penktesniajai penktesniosioms - -
gal. penktesnįjį penktesniuosius penktesniąją penktesniąsias - -
įnag. penktesniuoju penktesniaisiais penktesniąja penktesniosiomis - -
viet. penktesniajame penktesniuosiuose penktesniojoje penktesniosiose - -
Aukščiausiasis laipsnis
Neįvardžiuotinės formos
  vyriškoji giminė moteriškoji giminė bevardė giminė
  vienaskaita daugiskaita vienaskaita daugiskaita vienaskaita daugiskaita
vard. penktiausias penktiausi penktiausia penktiausios - -
kilm. penktiausio penktiausių penktiausios penktiausių - -
naud. penktiausiam penktiausiems penktiausiai penktiausioms - -
gal. penktiausią penktiausius penktiausią penktiausias - -
įnag. penktiausiu penktiausiais penktiausia penktiausiomis - -
viet. penktiausiame penktiausiuose penktiausioje penktiausiose - -
Įvardžiuotinės formos
  vyriškoji giminė moteriškoji giminė bevardė giminė
  vienaskaita daugiskaita vienaskaita daugiskaita vienaskaita daugiskaita
vard. penktiausiasis penktiausieji penktiausioji penktiausiosios - -
kilm. penktiausiojo penktiausiųjų penktiausiosios penktiausiųjų - -
naud. penktiausiajam penktiausiesiems penktiausiajai penktiausiosioms - -
gal. penktiausiąjį penktiausiuosius penktiausiąją penktiausiąsias - -
įnag. penktiausiuoju penktiausiaisiais penktiausiąja penktiausiosiomis - -
viet. penktiausiajame penktiausiuosiuose penktiausiojoje penktiausiosiose - -

penktasis (kelint. skait., įvard. f. vyr. g. vns. vard.) - žr. pagr. f. vyr. g. penktas, mot. g. penkta.


Skiemenys: penk-ta-sis