Lietuvių kalba taisyti

Žodžių junginys taisyti

perkėlimo rizika (Kredito ir finansų įstaigos) - tikimybė, kad tikėtina teigiama pozicija bus neįvertinta tam tikra suma, kai manoma, kad ateities sandoriai su sandorio šalimi bus sudaromi nuolat. Į šių ateities sandorių papildomą riziką neatsižvelgiama apskaičiuojant tikėtiną teigiamą poziciją (EPE).

Žodžių junginį sudaro žodžiai:


Vertimai taisyti

Šaltiniai taisyti

  1. Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442 )