Lietuvių kalba taisyti

Santrumpa taisyti

reik. dlv.

  1. (Gramatika) – (reikiamybės dalyvis) - nurodo ypatybę, kylančią iš reikiamo atlikti veiksmo. Daromi iš bendraties kamieno, pridedant -tinas, -tina (skaitytinas, rašytina).

Santrumpą sudaro žodžiai: