sandorio šalies kredito rizika

 Lietuvių kalba taisyti

Žodžių junginys taisyti

sandorio šalies kredito rizika (Kredito ir finansų įstaigos) - tikimybė, kad sandorio šalis ateityje nesugebės įvykdyti sutartyje numatytų įsipareigojimų, ir bankas dėl to patirs nuostolių. Dažniausiai tokia rizika atsiranda, kai sandorio sudarymo data skiriasi nuo sandorio operacijos datos. Sandorio šalies kredito rizika taip pat apima atsiskaitymo esant atidėtajam mokėjimui riziką ir neįvykdytų operacijų riziką.

Žodžių junginį sudaro žodžiai:

  1. sandorio šalis
  2. kredito rizika


Vertimai taisyti

Šaltiniai taisyti

  1. Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442 )