Taip pat žr.: ťava

 Lietuvių kalba taisyti

Būdvardis taisyti

  • žymi priklausymą antrajam asmeniui
  • prie neveikiamosios rūšies dalyvių žymi antruoju asmeniu reiškiamą veikėją


Sinonimai taisyti

Įvardis taisyti

  • žymi priklausymą antrajam asmeniui
  • prie neveikiamosios rūšies dalyvių žymi antruoju asmeniu reiškiamą veikėją