Taip pat žr.: vyrišku

 Lietuvių kalba taisyti

Būdvardis taisyti