Lietuvių kalba taisyti

Žodžių junginys taisyti

IRB metodas (syn.: vidaus reitingais pagrįstas kredito rizikos vertinimo metodas) (Kredito ir finansų įstaigos) - Bankų kredito rizikos vertinimo skaičiuojant kapitalo pakankamumą metodas, pagrįstas kredito rizikos komponentų nustatymu bei atitinkamų rizikos koeficientų funkcijų taikymu banko turimoms pozicijoms, atsižvelgiant į paties banko vidaus reitingus bei priežiūros institucijos nustatytus standartus.

Žodžių junginį sudaro žodžiai:


Vertimai taisyti

Šaltiniai taisyti

  • Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 "Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų" (Žin., 2006, Nr. 142-5442 )