Lietuvių kalba taisyti

Daiktavardis taisyti

pozicija:


Sinonimai taisyti

Išraiškos arba posakiai taisyti

Vertimai taisyti

Šaltiniai taisyti

  1. Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442 )