Lietuvių kalba taisyti

Žodžių junginys taisyti

rizikos pozicija (Kredito ir finansų įstaigos) - rizikos lygis, kuriam pagal standartizuotą metodą taikant nustatytą algoritmą priskiriamas sandoris.

Žodžių junginį sudaro žodžiai:

  1. rizikos
  2. pozicija


Vertimai taisyti

Šaltiniai taisyti

  1. Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442 )