Lietuvių kalba taisyti

Santrumpa taisyti

tar. nuos.

 1. (Gramatika) – veiksmažodžio nuosaka, darinys iš bendraties. Lietuvių kalboje ji apima tai, ką kitose kalbose žymi kelios nuosakos.
  • Sąlyga: Kad tu pokyly būtum buvusi, tai dabar nežiovautum.
  • Tariamas lyginimas: Lengvas šlamesys pasigirsta ore, lyg vėjas švelnia ranka brauktų per nugarą.
  • Galimybė: Ne toks aš tėvas, kad vaikas iš mano valios išeitų.
  • Abejojimas: Nejaugi būtų sužinojusios?
  • Liepimas: Žiūrėk, kad iš namų kojos nekeltum!
  • Pageidavimas: Vien tik vėtrų prašau, kad užkauktų smarkiau.

Santrumpą sudaro žodžiai:


Sinonimai taisyti

Vertimai taisyti