Žodžių junginys

taisyti

tariamoji nuosaka

 1. (Gramatika) - veiksmažodžio nuosaka, išreiškianti nerealų, galimą, pageidaujamą veiksmą arba tikslą; daroma iš bendraties. Kai kuriose kalbose funkcijos, kurias lietuvių kalboje atlieka tariamoji nuosaka, gali priklausyti kelioms atskiroms nuosakoms.
  • Sąlyga: Kad tu pokyly būtum buvusi, tai dabar nežiovautum.
  • Tariamas lyginimas: Lengvas šlamesys pasigirsta ore, lyg vėjas švelnia ranka brauktų per nugarą.
  • Galimybė: Ne toks aš tėvas, kad vaikas iš mano valios išeitų.
  • Abejojimas: Nejaugi būtų sužinojusios?
  • Liepimas: Žiūrėk, kad iš namų kojos nekeltum!
  • Pageidavimas: Vien tik vėtrų prašau, kad užkauktų smarkiau.
  • Tikslas: Viską daro, kad tik nebūtų nubausti.

Žodžių junginį sudaro žodžiai:


Sinonimai

taisyti


Vertimai

taisyti