Dalyvis

taisyti

užragintąsias

  1. ta, kurią užragino

Etimologija

taisyti

<= užraginti, užragina, užragino <= už- + raginti, ragina, ragino