Lietuvių kalba taisyti

Veiksmažodis taisyti

skaityti

 1. raštą suprasti, reikštižodžiais
  • Skaitau knygą, laišką. Garsiai, balsu skaito.
 2. dėstyti žodžiais
  • Paskaitą skaito. Universitete skaitė lietuvių kalbos bendrąjį kursą.
 3. meniškai sakyti, deklamuoti
 4. skaičiuoti
  • Pinigus skaito. Pirštais skaito.
 5. iš rašto sužinoti
  • Daug kur skaičiau apie Ameriką, norėčiau pamatyti.
  1. suprasti ką, išreikštą tam tikrais ženklais
   • Skaitýti brėžinius.
  2. iš veido, akių numanyti, perprasti vidinę būseną
   • Žiūriu į veidą, į akis, skaitau mintis.
  3. pagal tam tikrus ženklus aiškinti, pranašauti
   • Būrėja mokėjo iš rankos skaitýti.
 6. kalbėti (maldas); sakyti rečitatyvu
  • Ar poterius skaitái, ar velnią matai, kad nieko nesakai?
 7. sakyti, vardyti skaičius iš eilės
  • Skaĩto ligi penkiasdešimt.
 8. nustatyti kiekį, sumą
  • Aš mažiau sau metų skaičiaũ, o paskui žiūriu, kad aš senesnė.
 9. nustatyti kainą parduodant
  • Kiek jūs skaĩtot už tas skiedas?
 10. žiūrėti, paisyti, vertinti
  • Savo labai skaĩto, o mūsų – ne.
 11. laikyti kuo, pripažinti
  • Aš pjovimą skaitáu už sunkį darbą.
 12. vadinti
  • Tą vietą Pakalniškiu skaĩtė.
 13. (šnek.) pliekti, kirsti pagrečiui daug kartų
  • Tas drūtasis kaip pasiėmė tą poną už barzdos, kaip ėmė kuolu skaityt per nugarą!


Sinonimai taisyti

Išvestiniai žodžiai taisyti

Išraiškos arba posakiai taisyti

Vertimai taisytiDalyvis taisyti

skaityti

 1. tas, kurį skaitė

Etimologija taisyti

<= skaityti, skaito, skaitė