Taip pat žr.: aukščiausia

 Lietuvių kalba Keisti

Būdvardis Keisti