Taip pat žr.: aukščiausiąja

 Lietuvių kalba taisyti

Būdvardis taisyti