Taip pat žr.: aukštesnį

 Lietuvių kalba Keisti

Būdvardis Keisti