aukščiausiuosius

 Lietuvių kalba taisyti

Būdvardis taisyti