aukščiausiosiomis

 Lietuvių kalba Keisti

Būdvardis Keisti