Taip pat žr.: aukštesniąją

 Lietuvių kalba taisyti

Būdvardis taisyti