Taip pat žr.: aukštesni

 Lietuvių kalba Keisti

Būdvardis Keisti