Taip pat žr.: aukščiausiąją

 Lietuvių kalba taisyti

Būdvardis taisyti